prikurtinti

1 prikur̃tinti tr. 1. LL194 pritrenkti. 2. pritildyti, prislopinti: Tiktai kartkartėmis už durų pasigirsdavo prikurtinti Poviliuko žingsniai J.Balt. \ kurtinti; apkurtinti; nukurtinti; prikurtinti; užkurtinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkurtinti — 1 apkur̃tinti tr.; SD61, R padaryti kurčią; pritrenkti: Liga jį apkur̃tino J. Tranksmas manę apkur̃tino K. Jį net apkurtino griausmingas vandens ūžimas J.Jabl. Damijonas išsižiojo, kad sprogimas ausų neapkurtintų rš. Per vainas jį armotos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kurtinti — 1 kur̃tinti, ina, ino tr. K, kurtìnti, ìna, ìno 1. daryti kurčią: Baisūs trenksmai kurtino mus rš. Šūviai kurtino ausis rš. Kam tu jį kur̃tini? J. Vėl ta pati kurtinanti tyla, kad nė šapas niekur nebesukribždės I.Simon. Pasigirdo kurtinamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukurtinti — 1 nukur̃tinti; SD220, N žr. 1 apkurtinti: Nukurtino jis manę par mušimą J. Vaiką savo nutrenkti, nukurtinti gali srš. kurtinti; apkurtinti; nukurtinti; prikurtinti; užkurtinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkurtinti — 1 užkur̃tinti tr. 1. KI504 padaryti kurčią, apkurtinti: Velnias kad surėkė, net ausis užkur̃tino (ps.) Prng. Tas balsas užkurtìnti gali Rm. Kai paaugs viščiukai, tai mum ausis užkurtiñs Pc. Bus užkurtintos ausys tavo MP287. 2. prk. užslopinti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.